Photo Rating Website
Strona startowa ciipeczki Cieszyn MZK Ikar kregle Ssh Activex
cisnienie bar Pascal atmosfera

aaaaPyLinux Hubaaaa

Temat: ile atmosfer w atmosferach atmosfery
" />Przy obliczeniach nurkowych warto kontrolować jednostki. Najwięcej zamieszania sprawiają JEDNOSTKI CIŚNIENIA warto je przypomnieć: atm - atmosfera fizyczna - odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi, a dokładnie ciśnieniu 760 milimetrom słupa rtęci w temperaturze 273,15 K (0°C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim. at - atmosfera techniczna - odpowiada ciężarowi jednego kilograma (normalnym przyspieszeniu ziemskim) rozkładającemu się na jeden cm², czyli ciśnieniu 10 m słupa wody. Jedno i drugie to atmosfera. Jedna i druga zahacza o nurkowanie, w jednej powierzchnia morza, w drugiej słup wody. ale są sobie nierówne.... Bo: 1 at = 0,9678415 atm 1 atm = 1,033227 at Powstaje pytanie o ilości atmosfer w atmosferach. 1 atm to trochę więcej niż 1 at. bar - jednostka miary ciśnienia w układzie jednostek CGS określoną jako 10^6dyn/centymetr² Bar jest jednoznacznym określeniem. A choć jego definicja jest powalona, to najważniejsza jest jego prosta przeliczalność na układ SI: 1 bar = 100 000 Pa a w przeliczeniu na oba rodzaje atmosfer: 1 bar = 1,0197 at 1 bar = 0,98692 atm Czyli 1 bar to coś pomiędzy atmosferą techniczna i atmosferą fizyczną. To dodatkowa zaleta bara, jest on zbliżony do atmosfery, bez względu, którą mamy na myśli. Kolejna zaleta - ciśnienia na wszystkich nowych butlach nurkowych wyprodukowanych w zgodzie z CE określane są właśnie w barach. Pa - paskal - jednostka ciśnienia w układzie SI, odpowiadająca sile 1 N działającej na 1m²
Źródło: forum.partnur.eu/viewtopic.php?t=29Temat: elkonkursso 16.10.2009. CIŚNIENIE
Autor zagadki: Wojtek Nagrody: Greenpeace + 39,5 itd. Może mieć coś z: - mleka - bar, - grobu - atmosfera, - informatyki - pascal, - ciekłego metalu - mm słupka rtęci....
Źródło: antyradio.krakow.pl/viewtopic.php?t=698


Temat: jak się przelicza: KM@obr <-> lb.-ft.@rpm
= 0,0980665 MPa 1atm (atmosfera fizyczna) = 1,033 At (technicznej) 1atm = 1 kG/cm2 1atm = 14,696 PSI (Pounds per Square Inch - funt na cal kwadratowy) 1bar = 1000 hPa =100.000 Pa czyli 0,1 MPa 1 bar = 10^5 Pa 1 Tr = 1/760 atm = 133,322 Pa Objętość: 1 barrel (US) = 9702 in3 = 42 gal (US) =158.987 dm^3...
Źródło: beta.tuningforum.pl/viewtopic.php?t=34981PyLinux Hub

Designed By Royalty-Free.Org